NOUTAȚI

2011-05-24
Automobil Club din Moldova a participat la Grupul Regional de Lucru în cadrul proiectului TRACECA „ Siguranţa în Transportul Rutier”, în perioada 24-25 mai 2011, la Centrul de Conferinţe al Comisiei Europene ( Borschette), Bruxelles, Belgia.
Automobil Club din Moldova a participat la Grupul Regional de Lucru în cadrul proiectului TRACECA „ Siguranţa în Transportul Rutier”, în perioada 24-25 mai 2011, la Centrul de Conferinţe al Comisiei Europene ( Borschette), Bruxelles, Belgia.

La întrunire au participat Eduard Biriucov, Secretar General al PS IGC TRACECA, reprezentanţii permanenţi ai PS IGC TRACECA, reprezentanţii Comisiei Europene: Carmen Falkenberg, şef de sector, DG DEVCO, Jose Fernandez Garcia, specialist în politică, DG MOVE, Barbara Bernardi, coordonator al programului pentru transport, DG DEVCO, precum şi John Field, liderul de echipă pentru proiectul LTSS, consultanţi de proiect, reprezentanţi ai ONG-urilor, Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Mondială (BM).

Scopul principal al reuniunii este de a dezvolta o înţelegere comună şi finală a problemelor şi de a găsi modalităţi eficiente şi metode de asigurare a securităţii traficului rutier în ţările TRACECA.

Ideile prezentate de către membrii Grupului Regional de Lucru vor crea baza documentului aprobat- Planul de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră în ţările TRACECA.

Este prvăzut, că Planul de acţiune menţionat se va baza şi pe practicile internaţionale,care au demonstrat că siguranţa rutieră poate fi îmbunătăţită numai prin munca sistematică a tuturor sectoarelor afectate de această problemă.

Rezultatele obţinute de grupurile subregionale de lucru, precum şi structura preliminară a Planului de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră al TRACECA au fost prezentate în timpul sesiunii.

Pe parcursul a două zile, participanţii la grupul de lucru au facut un eficient schimb de opinii şi experinţă, au analizat rezultatele preliminare şi au discutat următorii paşi pentru pregătirea şi implementarea Planului Regional.

Prin urmare, participanţii şi-au exprimat speranţa că Grupul de Lucru se va bucura de un suficient sprijin în statele lor şi vor depune toate eforturile întru dezvoltarea şi implementarea Planului pentru Siguranţa Rutieră, luînd în considerare sprijinul deplin al guvernelor din ţările MLA şi al consultanţilor de proiect.

Delegaţia Republicii Moldova a fost prezentată de Automobil Club din Moldova ( Tatiana Mihailova, manager de proiect), reprezentanţi ai Ministerului de Transporturi şi Infrastructurii Drumurilor, Direcţiei Poliţiei Rutiere şi Administraţiei de Stat a Drumurilor.


Sursa:
www.traceca-org.org