NOUTAȚI

2021-06-22
DIRECTIVA PRIVIND MANAGEMENTUL SIGURANȚEI INFRASTRUCTURII RUTIERE - AL ȘASELEA DOMENIU TEMATIC AL RADAR
DIRECTIVA PRIVIND MANAGEMENTUL SIGURANȚEI INFRASTRUCTURII RUTIERE - AL ȘASELEA DOMENIU TEMATIC AL RADAR

La data de 15 iunie 2021, echipa proiectului RADAR a organizat reuniunea finală a Grupului de experți în siguranță rutieră (RSEG) pe domeniul tematic 6 - Directiva Europeană privind Managementul Siguranței Infrastructurii Rutiere (RISM) în zona Dunării.

În cadrul ultimii întâlniri RSEG autoritățile rutiere, organizațiile internaționale, experți la nivel înalt în materie de siguranță rutieră și alte părți interesate din domeniul transporturilor s-au convocat pentru a oferi oportunități de convergență a politicilor într-o strategie transnațională și pentru a consolida nevoia de armonizare la nivelul UE - în special în cadrul aceastui domeniu tematic.

Acest domeniu este extrem de relevant pentru scopul proiectului și se bazează pe noua directivă RISM 2019/1936 / CE care înlocuiește Directiva 2008/96 / CE. Astfel de activități nu au fost planificate în RADAR, deoarece actul a fost adoptat doar la sfârșitul anului trecut.

Metodologia utilizată de către RADAR este cea mai amplă metodologie și acoperă majoritatea noilor cerințe ale directivei, iar consolidarea capacităților în acest sens ar fi extrem de relevantă și binevenită de către părțile interesate. De când a fost introdusă directiva, au existat discuții cu privire la modalitățile prin care țările pot și trebuie să o implementeze.

În cadrul reuniunii grupului de experți în domeniul siguranței rutiere RSEG, au avut loc dezbateri aprinse, unde, totodată s-au oferit răspunsuri la diverse întrebări apărute pe parcurs.

George Yannis, Universitatea Națională Tehnică din Atena, a subliniat: „Trebuie să privim sistemul în ansamblu și să vorbim despre infrastructura digitală, nu despre date. Trebuie să învățăm gestionarea datelor autostrăzii și a infrastructurii digitale, unde apar caracteristici mai sigure, și să aducem acest lucru la nivelul drumurilor majore. Datele de trafic privind utilizatorii vulnerabili ai traficului sunt prea sărace, aceasta o problemă pe care trebuie să o abordăm. Băncile pot prioritiza proiecte numai dacă acestea au incluse inspecții de siguranță rutieră și dacă sunt susținute de date concrete. Doar așa autoritățile naționale vor fi motivate să colecteze date. Accesul deschis la date arată un beneficiu suplimentar în ceea ce privește responsabilitatea și motivația lor. ”

Derran Williams de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost de acord cu domnul Yannis și a adăugat: „Accentul este pus pe durabilitate, mediu și digitalitate. Investițiile rutiere se vor schimba, deoarece se vor concentra pe agenda verde. Participarea efectivă a comunităților părților interesate în înțelegerea nevoilor cestoraeste o modalitate de a rezolva problemele utilizatorilor vulnerabili ai traficului. ”

Steve Phillips, Secretar General al Conferinței Directorilor Europeni al Drumurilor (CEDR) a întrebat: „Oare vedem întreaga imagine? Trebuie să ne lărgim perspectiva. De asemenea, nu este vorba doar de pregătirea pentru vehicule automatizate. Autoritățile rutiere trebuie să ia în considerare infrastructura rutieră digitală, deoarece există prea multe inconsecvențe. Investițiile viitoare ar trebui să se concentreze asupra infrastructurii digitale. ”

Petros Petrou, Direcția Generală a Comisiei pentru Mobilitate și Transport, a subliniat apoi: „Infrastructura este un element-cheie al abordării sistemului sigur, prin urmare, concepția este de a îmbunătăți situația (fără efect retroactiv) pentru șoferi în viitor. Deoarece bugetele sunt limitate, abordările trebuie armonizate. "

Malaya Zumel, Banca Europeană de Investiții, s-a concentrat asupra ceea ce se poate face pentru țările din regiunea Dunării. Ea a prezentat obiectivul BEI de a sprijini îmbunătățirea drumurilor cu evaluate cu o stea (conform programului de evaluare iRAP)și a împărtășit cele mai bune practici cu privire la una dintre activitățile lor în România.

Cu un raport tematic privind RISM și recomandări pentru implementarea acesteia, Strategia RADAR pentru îmbunătățirea infrastructurii siguranței rutiere a Dunării (DIRSIS) va deveni cea mai amplă strategie până în prezent din Europa, utilă țărilor UE, chiar și în afara zonei Dunării. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere din regiune pentru mai mulți utilizatori ai drumurilor, pe rețeaua rutieră principală, secundară și terțiară a Dunării.

Mai multe despre întâlnirea RSEG aici.