NOUTAȚI

2012-03-01
Întîlniri de lucru între partenerii EASST din Armenia şi Moldova
Întîlniri de lucru între partenerii EASST din Armenia şi Moldova

La începutul lunii martie 2012, cu sprijinul Alianţei Estice pentru Transport Sigur şi Durabil (EASST), Dl. Shahinyan Poghos, partener al EASST şi Şef al Secretariatului Consiliului Naţional pentru Siguranţa Rutieră (CNSR) în Armenia, a vizitat Republica Moldova pentru a participa la un schimb de experienţă în domeniul siguranţei rutiere. Vizita a fost o oportunitate atît pentru domnul Shahinyan şi cît şi pentru reprezentanţii cluburilor auto din Moldova şi Transnistria să discute despre realizările organizaţiilor lor şi să împărtăşească rezultatele proiectelor în ţările lor, acestea vizînd reducerea nivelului de risc în traficul rutier şi a numărului de accidentelor rutiere.

Automobil Club din Moldova (ACM) a organizat o serie de seminare şi întîlniri în Chişinău şi Comrat, unde domnul Shahinyan a relatat despre situaţia actuală în domeniul siguranţei rutiere în Armenia şi activităţile desfăşurate de Consiliul Naţional pentru Siguranţă Rutieră. La Chişinău, dl Shahinyan împreună cu reprezentanţii ACM, Poliţiei Rutiere, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Administraţiei de Stat a Drumurilor din Moldova a participat la un atelier de lucru dedicat prezentării Planului Regional pentru Siguranţa Trasportului Terestru în ţările TRACECA. La această întâlnire dl Shahinyan, dl John Field, coordonatorul proiectului TRACECA “Siguranţa şi durabilitatea transportului terestru”, şi dl Andrei Cuculescu, Secretar Naţional al TRACECA în Moldova, au efectuat prezentări la subiectul siguranţei rutiere. Participanţii la atelier au discutat despre acţiunile ulterioare necesare în scopul asigurării unui nivel înalt al siguranţei rutiere în regiunea TRACECA, au examinat acţiunile specifice întreprinse în Armenia şi au împărtăşit experienţa grupurilor de lucru şi Consiliilor Naţionale pentru Siguranţa Rutieră în ţările lor.

ACM a organizat, de asemenea, o vizită la Direcţia de evidenţă a transporturilor şi documentare a conducătorilor auto din Chişinău. Şeful Departamentului de examinare a conducătorilor auto, dl Iurie Tîşcul şi şeful-adjunct, dl Ilie Bricicaru, au prezentat Centrului de examinare renovat ca rezultat al programului triploar de schimb de experienţă, organizat de EASST în 2010.

În timpul vizitei în capitala Găgăuziei, Comrat, au avut loc întîlniri cu şefii şi adjuncţii Direcţiei Afacerilor Interne a Găgăuziei şi Departamentului Poliţie Rutieră în Găgăuzia şi Comrat. În cadrul şedinţei a fost discutat rolul Poliţiei Rutiere şi aplicării legii, precum şi importanţa echipamentelor şi tehnologiilor în domeniul siguranţei rutiere. La Departamentul Principal al Poliţiei Rutiere au fost prezentate bazele de date, documente şi formularele de înregistrare a accidentelor rutiere, acestea fiind de mare interes pentru domnul Shahinyan şi ceilalţi oaspeţi. În acest sens, a fost propusă stabilirea parteneriatului şi organizarea programelor suplimentare pentru schimbul de experienţă şi promovarea metodelor şi tehnologiilor eficiente de aplicare a legii în domeniul siguranţei rutiere. Oaspeţii au vizitat, de asemenea, biroul local al Direcţiei de evidenţă a transporturilor şi documentare a conducătorilor auto din Comrat.

În scopul organizării unui seminar de schimb de experienţă în Tiraspol, reprezentanţiiACM şi dl Shahinyan au vizitat colegii lor de la Automobil Club din Transnistria (ACT). Dl Shahinyan a expus experienţa pozitivă de cooperare între ONG-urile din Armenia, prin campanii comune care vizează reducerea numărului de accidente rutiere şi schimbarea atitudinii societăţii asupra acestei probleme.

ACT a organizat o întîlnire cu şeful Administraţiei de Stat din Tiraspol, dl Andrei Bezbabcenco şi şeful Direcţiei de Comerţ, Transporturi şi Comunicaţii, dl Eduard Guţol. Oaspeţii au luat cunoştinţă cu problemele rutiere din capitala transnistreană şi din întreaga regiune. La rândul său, oaspetele Armeniei a informat gazdele despre legislaţia în vigoare în ţara sa, precum şi despre inovaţiile, tehnologiile, potenţialele resurse şi modalităţile eficiente de cooperare privind îmbunătăţirea nivelului siguranţei rutiere.

Vizita de schimb de experienţă între partenerii EASST în Armenia şi Moldova a fost un prilej excelent pentru a împărtăşi cele mai bune practici în materie de siguranţă rutieră, a înveţe din experienţa altora şi de a crea noi parteneriate în vederea atingerii obiectivului comun de îmbunătăţire a siguranţei rutiere şi salvarea vieţilor omeneşti.