NOUTAȚI

2012-02-15
Primul studiu privind utilizarea centurii de siguranţă şi a scaunelor auto pentru copii în Republica Moldova (mun. Comrat)
Primul studiu privind utilizarea centurii de siguranţă şi a scaunelor auto pentru copii în Republica Moldova (mun. Comrat)

Este binecunoscut şi demonstrat că centura de siguranţă joacă un rol foarte important în reducerea severităţii traumelor pe care le pot avea cei aflaţi în mijlocul de transport în timpul unui accident rutier. Utilizarea centurilor de siguranţă reduce cu 40-65% riscul de deces al pasagerilor aflaţi pe bancheta din faţă şi poate diminua cu 25-75% riscul de deces al pasagerilor aflaţi pe bancheta din spate. În Republica Moldova, obligaţiunea de utilizare a centurii de siguranţă este prevăzută în Codul Contravenţional al Republicii Moldova № 218-XVI din 24.10.2008, publicat în Monitorul Oficial № 3-6/15 din 16.01.2009.

La nivel mondial, ponderea de utilizare a centurii de siguranţă de către conducătorii auto este în permanentă creştere. Spre exemplu, în America de Nord, acest indicator depăşeşte 80%, în timp ce în Europa mai mult de 70% şoferi cuplează centura. Cu toate acestea, există ţări în care ponderea persoanelor care respectă această regulă este mai mic de 50%. Printre acestea, după cum a fost demonstrat, este şi Republica Moldova.

În noiembrie 2011 Automobil Club din Moldova, în cooperare cu Departamentul de Educaţie al Găgăuziei, studenţii şi profesorii Colegiului Pedagogic şi a liceelor “Gaidargi” şi “Caracioban”, a realizat o cercetare sociologică privind utilizarea centurii si scaunelor auto pentru copii în Comrat, prin metoda chestionării şi observării.

Cercetarea a fost efectuată pentru prima dată, în cadrul proiectului „Make Roads Safe” în Moldova, ca parte a campaniei sociale „Centura de sigurantă” (a se vedea: http://www.saferoads.md/romana/update_november_28_2011.html).

Prima parte a anchetei a fost observarea, care a fost efectuată asupra 11533 automobilişti, 6244 dintre care ocupau scaunul de pasageri din fată (5395 bărbati si 849 femei), iar 3846 în spate, 10383 bărbaţi-soferi şi 1150 femei-soferite.

Observatorii au efectuat analiza la patru intersecţii regulate de semafoare din Comrat, capitala Găgăuziei. Echipele a cîte 3 oameni, special instruite au petrcut sesiuni de observare de jumătate de oră începînd cu 07:50 pînă la 18:15 (inclusiv orele de vîrf, zilele de lucru şi week-end).

Colectarea datelor s-a axat în special pe depistarea ratei de cuplare a centurii de siguranţă de către şoferi, pasagerii de pe scaunul scaunul din fată si spate, inclusiv clasificarea pe genuri şi utilizarea scaunelor auto pentru copii. Observatiile a arătat că nivelul de respectare a legii cu privire la utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă printre conducătorii auto a fost 32.10% si printre pasagerii din fată a fost de 22,7%. Totodată numărul de femei-soferite care cuplează centura a fost de 81.13%, iar cel al bărbaţilor de 26.64%.

Utilizarea centurii de siguranţă printre pasagerii din spate a fost 12,8%, iar a scaunelor pentru copii a indicat o cifră minimă de 3,3%. În timpul observării au fost înregistrate 13 femei cu copii în braţe pe scaunul din fată a vehiculului.

A doua parte a studiului a fost anchetarea care a fost efectuată timp de o lună din octombrie pînă în noiembrie 2011. În total au fost intervievate 1000 de persoane cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 50 de ani.

Scopul anchetării a fost de a evalua atitudinea cetăţenilor faţă de necesitatea utilizarii centurii de siguranţă şi a scaunelor pentru copii, precum şi de a identifica indicatorii specifici utilizării dispozitivelor de siguranţă în maşină. Este necesar de menţionat că 100% dintre cei intervievaţi sunt conştienţi de legea cu privire la obligativitatea cuplării centurii şi doar 69% respectă cu stricteţe Regulile Circuaţiei Rutiere.

Rezultatele sondajului indică 100% de respondenţi care recunosc că centura şi scaunul auto pot salva vieţi dar doar 45% cuplează întotdeauna centura indiferent de locul ocupat în autovehicul, 14% utilizează foarte rar, iar 3% nu o folosesc deloc. Doar 8% dintre intervievaţi duc copiii în scaune auto speciale. La clasificarea „şofer – pasager” procentajele au fost distribuite astfel: 16% dintre respondenţi cuplează centura în timp ce conduc, 49% cuplează centura aflîndu-se pe scaunul din faţă. 3% folosesc centura doar fiind pasageri pe scaunul din spate şi 32% o cuplează permanent. 25% dintre participanţii la anchetare au afirmat că amenzile înalte sau implicarea proprie în vreun accident rutier ar putea să-i „forţeze” să utilizeze centura de siguranţă permanent.

Datele colectate vor fi utilizate în elaborarea şi organizarea activităţilor (găsirea grupurilor-ţintă) de promovare a centurii şi scaunelor auto pentru copii în cadrul campaniei sociale „Centura de siguranţă” în Moldova.

Pentru a vedea diagramele detaliate ale studiului, apăsaţi aici