NOUTAȚI

2012-06-07
Şedinţa Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere
Şedinţa Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere

La data de 7 iunie curent a fost convocată, în mod urgent, şedinţa Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere. În cadrul şedinţei a fost examinată situaţia în domeniul siguranţei traficului rutier, în special în transportul public de persoane.

Autorităţile publice centrale cu atribuţii pe segmentul dat au informat Consiliul despre măsurile întreprinse întru executarea sarcinilor stabilite prin deciziile anterioare ale Consiliului, a dispoziţiei Prim-ministrului din 2 iunie 2012 privind măsurile urgente de combatere şi prevenire a încălcărilor regulilor circulaţiei rutiere, precum şi despre stadiul de realizare a obiectivelor trasate în Strategia naţională pentru siguranţă rutieră.

De asemenea, au fost abordate probleme relevante pentru siguranţa traficului rutier, inclusiv privind elaborarea cadrului legislativ-normativ la capitolul reglementării activităţii unităţilor de instruire a conducătorilor de autovehicule şi ajustarea sancţiunilor pentru contravenţiile din domeniul circulaţiei rutiere.

Prim-ministrul a atenţionat asupra faptului că, conform datelor statistice, 90% din accidentele rutiere se produc din cauza şoferilor care încalcă regulile de circulaţie. În acest context, Premierul a solicitat instituţiilor responsabile, pe lîngă perfecţionarea programelor de instruire a conducătorilor auto, să asigure obiectivitatea examinării încălcărilor rutiere şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.

Vlad Filat a mai atenţionat asupra importanţei informării corecte a publicului la subiectul dat şi lansării campaniilor de informare şi sensibilizare de către ONG-uri, pentru a implica cît mai activ opinia publică în procesul de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere, menţionînd despre eficienţa campaniilor petrecute de către ACM.

Automobil Club din Moldova, ca membru activ al Consiliului, a înaintat propunerile şi viziunile sale asupra ridicării nivelului naţional de siguranţă rutieră. În opinia reprezentanţilor acestuia, dintre cele mai importante elemente ce stă la baza unei modificări eficiente este educaţia siguranţei rutiere încă de la grădiniţe, în vederea însuşirii comportamentului corect în trafic de la vîrstă fragedă. Un alt aspect care merită o deosebită atenţie este ca în componenţa noului Birou pentru siguranţă rutieră să fie suplinită cu specialişti ai administraţiei publice, precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale cu experienţă în domeniul siguranţei rutiere, ceea ce va duce la facilitarea interacţionării cu societatea civilă. Amendarea şi aplicarea strictă a legii asupra încălcărilor comise de către şoferii transportului public este indispensabilă în lupta cu nedreptăţile comise de aceştia. Totodată a fost examinată chestiunea privind crearea unei comisii de control care va include reprezentanţi ai ministerelor de interne, transportului şi infrastructurii drumurilor, altor instituţii, în vederea efectuării controlul permanent al situaţiei privind siguranţa traficului rutier şi monitorizării sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale inclusiv în domeniul transportului de călători. Comisia va fi creată prin dispoziţia Premierului.

În contextul implementării tehnologiilor moderne în activitatea de supraveghere a circulaţiei rutiere, a fost examinat proiectul privind implementarea Sistemului de video-monitorizare a traficului rutier la nivel naţional. Proiectul urmează a fi realizat în cadrul unui parteneriat public-privat şi prevede instituirea unui sistem electronic de monitorizare video a traficului rutier. Sistemul va permite nu doar înregistrarea video a situaţiei din traficul rutier, ci şi intervenţia promptă în caz de necesitate, elaborarea de statistici şi analiză, planificarea eficientă, dar şi va contribui la asigurarea securităţii cetăţenilor şi, nu în ultimul rînd, la informarea publicului. Sistemul centralizat va include 250 unităţi de monitorizare fixe şi 50 - mobile. Darea în exploatare a sistemului de monitorizare la nivel naţional urmează a fi realizată pînă la finele anului 2013.

La final s-a decis să fie elaborate cerinţe tehnice privind planificarea infrastructurii de telecomunicaţii la proiectarea drumurilor, ţinînd cont de componenta securităţii la trafic.