NOUTAȚI

2012-01-17
Şedinţa de totalizare a activităţilor pentru anul 2011 în cadrul Poliţiei Rutiere
Şedinţa de totalizare a activităţilor pentru anul 2011 în cadrul Poliţiei Rutiere

La 17 ianuarie curent, Direcţia Poliţiei Rutiere a convocat şedinţa de totalizare a activităţilor pentru anul 2011 în domeniul siguranţei rutiere. La întrunire au participat şefii Serviciilor Poliţiei Rutiere teritoriale, reprezentantul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, parteneri de dezvoltare precum PNUD, reprezentanţi ai societăţii civile, instituţiilor centrale de specialitate şi ONG-urilor, inclusiv Automobil Club din Moldova.

La şedinţă a fost prezentat Raportul anual de activitate pe segmentul asigurării securităţii circulaţiei rutiere, au fost abordate problemele ce ţin de circulaţia rutieră pe drumurile publice, menţionate tendinţele de dezvoltare a sectorului dat şi perspectivele privind modernizarea şi eficientizarea activităţii Poliţiei Rutiere.

În acelaşi timp, s-a venit cu propuneri de perfecţionare a Regulamentului Circulaţiei Rutiere, cît şi a cadrului legal în caz de încălcări şi abateri, cu specificaţia că siguranţa rutieră nu este doar responsabilitatea Poliţiei Rutiere, dar şi a participanţilor la trafic, inclusiv pietonilor (vezi Statistica accidentelor rutiere în 2011: http://www.saferoads.md/romana/statistics_2011_1.html).

Pe parcursul întrunirii au fost discutate şi obiectivele principale pentru anul 2012 privind reducerea numărului de accidente rutiere, prevenirea acestora prin eficientizarea şi modernizarea serviciilor prestate pe segmentul securitate rutieră.


Sursa:pr.gov.md