NOUTAȚI

2012-08-03
Studiu privind „Nivelul utilizării centurii de siguranţă” în mun. Bălţi

În perioada 14-27 mai 2012, Automobil Club din Moldova în colaborare cu elevii de la Şcoala profesională nr.4 din Bălţi, coordonaţi de către profesorul Oleg Gherasimciuc, au efectuat un studiu asupra nivelului de utilizare a centurii de siguranţă în mun. Bălţi.

Scopul studiului a fost de a evalua atitudinea cetăţenilor faţă de necesitatea utilizării centurii de siguranţă şi a scaunelor pentru copii, precum şi de a identifica indicatorii specifici utilizării dispozitivelor de siguranţă în vehicul.

Astfel, a fost chestionat un eşantion aleatoriu de 100 persoane (90% bărbaţi şi 10 % femei), dintre care 37 % sunt posesori de automobile.

Categoriile de vîrstă a celor intervievaţi sunt următoarele:


14-19 ani – 65%
20-29 ani – 11%
30-39 ani – 8%
40-49 ani – 1%
50-59 ani – 12%
60 ani şi mai mult – 3%.

Rezultatele sondajului demonstrează că 73% din respondenţi respectă Regulamentul Circulaţiei Rutiere, iar 27% îl respectă parţial. În acelaşi timp, nivelul siguranţei rutiere este calificat ca „relativ bine” de 40% din respondenţi, pe cînd alţii 40% îl califică a fi „rău”, 13% - „foarte rău” şi doar 6% - „excelent”.

La întrebarea dacă este cunoscut articolul din Regulamentul Circulaţiei Rutiere care interzice conducerea automobilului cu centura de siguranţă necuplată au răspuns afirmativ 100% din cei intervievaţi. Dar, în pofida acestui fapt, doar 39% au răspuns că cuplează întotdeauna centura de siguranţă, alţii 20% cuplează doar pe autostradă şi pe timp de noapte, 10% - de la caz la caz, 10% - foarte rar, 9% - doar în oraş şi 3% nu utilizează niciodata centura de siguranţă. În acelaşi timp, 51% din respondenţi cuplează centura de siguranţă doar în calitatea lor de şoferi, 34% - doar cînd sunt pasageri pe bancheta din faţă, 1% - doar în calitate de pasager pe bancheta din spate şi 41% - în toate cazurile enumerate.

Conform sondajului, motivele pentru care respondenţii nu întotdeauna cuplează centura de siguranţă sunt următoarele: 33% afirmă că centura de siguranţă creează disconfort, 18% consideră că abilităţile lor de şofer vor ajuta la evitarea accidentului rutier, 5% consideră că utilizarea centurii nu este eficientă, 21% cred că pentru călătorile scurte nu este necesară centura de siguranţă, iar 31% aduc alte argumente, de tipul „nu am deprindere”, „iau exemplu de la alţii”, „din neglijenţă”. 11% din cei care au copii, au răspuns că utilizează scaunele auto speciale atunci cînd îi transportă în vehicul, 10% utilizează scaunele doar uneori, restul argumentează neutilizarea scaunelor prin incapacitatea financiară de a le procura. În pofida acestui fapt, 93% din respondenţi sunt de acord că centura de siguranţă şi scaunul auto pentru copii salvează viaţa sau diminuează riscul unor traume grave, 6% au întîlnit dificultăţi să răspundă, iar 1% au infirmat faptul.

La întrebarea „Ce ar putea să Vă motiveze să utilizaţi centura de siguranţă”, 48% din cei intervievaţi au răspuns că amenzile mari pot fi o motivaţie, alţii 34% au răspuns că un accident cu implicaţia lor, iar 18% au prezentat păreri de tipul: pentru propria siguranţă, formarea unei deprinderi, publicitate socială cu prezentarea unor tablouri mortale.

Fig 1. Ce ar putea să Vă motiveze să utilizaţi centura de siguranţă?

Paralel cu sondajul a fost efectuată şi o observare la cîteva intersecţii din mun. Bălţi, fiind supus cercetării un eşantion de 1400 automobile. Rezultatele observării anunţă că doar 46% din conducători auto cuplează centura de siguranţă atunci cînd conduc. Din totalul pasagerilor aşezaţi pe bancheta din faţă, doar 28% se deplasează cu centura de siguranţă cuplată. Iar dintre cei aşezaţi pe bancheta din spate, doar 7% utilizează centura de siguranţă.

După criteriul bărbaţi vs femei, observarea demostrează că în mun. Bălţi bărbaţii cuplează centura de siguranţă (43%) în pondere mai mare decît femeile (34%).

Fig 2. Conform observării, nivelul de utilizare a centurii de siguranţă printre şoferi este:

În cadrul observării a fost atrasă atenţia şi asupra utilizării scaunelor auto pentru copii în momentul cînd aceştia sunt transportaţi cu automobilul. S-a depistat că doar 19% din copiii aflaţi în automobil sunt deplasaţi în scaunele auto speciale.

Datele colectate vor fi utilizate în elaborarea şi organizarea activităţilor de promovare a centurii şi scaunelor auto pentru copii în cadrul campaniei sociale „Centura de siguranţă” în Moldova.