NOUTAȚI

2011-12-11
Vizita experţilor britanici în siguranţă rutieră în Moldova
Vizita experţilor britanici în siguranţă rutieră în Moldova

La data de 8 – 14 decembrie 2011, Automobil Club a găzduit nişte oaspeţi speciali în Republica Moldova şi anume doamna Emma Maclennan, director EASST (Alianţa Estică pentru Transport Sigur şi Durabil), Trevor Hall – director al organizaţiei „Road Safety Support”, Adam Briggs – director al campaniei „Northern Cell”, fost director al TISPOL-ului şi Neil Brailsford, director de dezvoltare a afacerilor al companiei „Capita Symonds”.

Vizita face parte din programul trilateral de schimb de experienţă între Marea Britanie, Georgia şi Moldova, lansat în anul 2010 în cadrul Băncii Mondiale, privind ameliorarea siguranţei rutiere printr-un serviciu mai bun al poliţiei rutiere, cît şi prin combaterea corupţiei în cadrul acesteia. Discuţiile cu şeful Direcţiei poliţiei rutiere, Sergiu Armaşu, au permis identificarea problemelor comune, cu ţările participante la proiect, cum ar fi siguranţa participanţilor vulnerabili la trafic, aducerea în concordanţă a legislaţiei Republicii Moldova cu noile mecanisme de supraveghere a traficului rutier, problematica implementării noilor tehnologii informaţionale precum şi dificultăţile în căutarea surselor de finanţare pentru ridicarea nivelului de siguranţă rutieră.

În acest context, invitaţilor li s-au adus la cunoştinţă proiectele existente, ce fac parte din reforma MAI, orientate spre monitorizarea traficului rutier şi implementarea pe larg a sistemelor de supraveghere al activităţii inspectorilor de patrulare.

În cadrul reuniunii de lucru, participanţii au convenit să coopereze mai activ, să facă schimb de oricare alt gen de informaţii privind situaţia rutieră, despre posibilitatea organizării de acţiuni în paralel sau comune, să efectueze programe de schimb pentru a încerca să caute parteneri naţionali şi internaţionali care vor contribui la diverse proiecte menite să amelioreze siguranţa rutieră.

De asemenea, experţii străini au vizitat Secţia Poliţiei Rutiere din Chişinău pentru a studia echipamentul şi modul de operare a poliţiei rutiere. Ca rezultat aceştia au recunoscut gravitatea problemei studiate odată ce echipamentul cu care lucrează ofiţerii de poliţie de la noi din ţară este unul depăşit sau nu există în general.

Pentru a avea o închipuire clară despre activitatea ministerelor ce ţin de menţinerea siguranţei în trafic, delegaţii au avut întruniri cu personalităţi de rang înalt din cadrul acestora, precum dl Boris Gherasim de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Totodată, experţii au studiat modul de instruire al viitorilor poliţişti efectuînd o vizită la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” din Chişinău, unde le-au fost prezentate şi explicate metodele teoretice şi practice de antrenare a tinerilor.

Delegaţii au avut oportunitatea să meargă la Comrat pentru a se întîlni cu başcanul Autonomiei Găgăuze, dl Mihail Formuzal şi ministrul afacerilor interne al Găgăuziei. Domnul Formuzal s-a dovedit a fi foarte receptiv şi deschis spre orice tip de cooperare cu colegii străini şi a menţionat că este gata să ofere orice tip de suport şi ajutor pentru desfăşurarea proiectelor menite să ridice nivelul siguranţei rutiere. Oaspeţii au vizitat centrul Secţiei de evidenţă a transportului şi conducătorilor auto din cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale, care a fost renovat ca rezultat al programului tripolar de schimb de experienţă, rămînînd profund impresionaţi. Şeful Secţiei, dl Ilie Bricicaru, a menţionat că astfel de centre moderne urmează să apară pe tot teritoriul ţării odată ce vor fi identificate resursele financiare necesare. În ultima zi a vizitei, doamna Emma Maclennan a avut întîlniri foarte importante şi eficiente cu viceministrul sănătăţii, dl Viorel Soltan şi cu primarul de Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, în cadrul cărora a fost discutată posibilitatea implementării unui nou proiect de îmbunătăţire a securităţii în trafic, atît în capitală, cît şi în alte localităţi din ţară.

Este de menţionat că autorităţile Republicii Moldova sunt foarte receptive şi gata de a se implica în proiectele direcţionate spre ridicarea nivelului de lucru al Poliţiei Rutiere, precum şi spre securitatea cetăţenilor. De asemenea, cei implicaţi în vizita de lucru dată sunt profund recunoscători faţă de interesul şi intenţia de ajutor a onoraţilor delegaţi. Sperăm la o colaborare cît mai fructuoasă şi de succes.

Întîlnirea cu Şeful Direcţiei Poliţia Rutieră, dl Sergiu Armaşu

Întîlnirea cu Ministrul Afacerilor Interne din Găgăuzia, dl Arabadji, în Comrat

Întîlnirea cu Başcanul Găgăuziei, dl Formuzal, în Comrat

Vizita la Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” din Chişinău

Întîlnirea cu Viceministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, dl Boris Gherasim

Vizita la Secţia de evidenţă a transportului şi conducătorilor auto din Chişinău