NOUTAȚI

2016-05-26
“Analiza colectivă a proiectului” - seminar de totalizare al proiectului TRACECA Road Safety II
“Analiza colectivă a proiectului” -
seminar de totalizare al proiectului TRACECA Road Safety II

La 23 mai curent, la Chișinău a avut loc seminarul de totalizare “Analiza Colecti vă a Proiectului ”, organizat de Automobil Club din Moldova în colaborare cu Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (GRSP) (găzduit de Federația Crucii Roșii și a Societăților Semilunii Roșii), în cadrul proiectului Coridorul de Transport Europa-Caucaz-Asia (TRACECA) Siguranța Rutieră II finanțat de Comisia Europeană.

Obiectivele seminarului au fost de a:

  • Determina măsura în care, conform normelor și standardelor convenite, au fost atinse obiectivele și rezultatele estimate ale proiectului;
  • Extrage concluziile (pozitive și negative) pentru îmbunătățirea programelor existente, efectuarea modificărilor administrative, decizionale și de planificare strategică în cadrul viitoarelor proiecte în domeniul siguranței rutiere;
  • Elabora un plan de acțiune, în baza recomandărilor formulate în cursul analizei.
  • Astfel, la evenimentul de totalizare au participat Dl Alexandre Darras, ataşat şi manager de proiect în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova; Dna Liana Ghukasyan, reprezentant GRSP; reprezentanții Automobil Club din Moldova, precum și beneficiarii și părțile interesate ale proiectului din Republica Moldova: reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Administrației de Stat a Drumurilor, Departamentului Transport Municipal, proiectului REPEMOL, Inspectoratului Național de Patrulare și Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, ONG-urilor implicate și liceului teoretic “Universul” din capitală.

    Partenerii și participanții proiectului TRACECA Road Safety II în Moldova au avut prilejul să împărtășească experința lor din timpul implementării acestuia, să prezinte schimbările produse ca și rezultat al activităților, dar și să identifice lacunele/provocările existente în țară, care încă necesită să fie soluționate în viitor.

    Workshop-ul a permis participanților și managerilor proiectului să utilizeze o formă de auto evaluare și analiză care creează o mai bună înțelegere și responsabilitate între părțile implicate în proiect, precum și capacitatea de a efectua evaluări viitoare.

    Galerie foto: https://goo.gl/t5km3N