NOUTAȚI

2018-07-26
Siguranța rutieră a dvs. este în RADAR-ul nostrul!
Siguranța rutieră a dvs. este în RADAR-ul nostrul!

COMUNICAT DE PRESĂ

Siguranța rutieră a dvs. este în RADAR-ul nostrul!

2,15 milioane EUR pentru îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere în regiunea Dunării.

O Regiune a Dunării mai bine conectată și energetic responsabilă este una dintre cele patru axe prioritare ale Programului Transnațional al Dunării. Cooperarea abordează provocări comune legate de sistemele de transport ecologice, cu emisii reduse de zgomot și carbon și de sisteme de transport mai sigure, pentru a contribui la mobilitatea regională și locală durabilă, la integrarea modală și la transportul inteligent.

Reprezentanții a 10 parteneri din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Serbia, Slovacia și Slovenia s-au întâlnit la Budapesta pentru a da start activităților din cadrul proiectului RADAR - Evaluarea riscurilor pe Drumurile din Zona Dunării. Parteneriatul este condus de Institutul European pentru Evaluarea Drumurilor - EuroRAP din Slovenia. Proiectul de lungă durată - de 36 luni (iunie 2018 - mai 2021), cu susținerea financiară în valoare de 2,15 milioane de euro pentru cooperare în vederea îmbunătățirii siguranței infrastructurii rutiere în regiunea Dunării, a fost aprobat în cadrul celui de-al doilea anunț al Programului Transnațional al Dunării Interreg. Programul este co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, Instrumentul de Asistență pentru Pre-aderare și Instrumentul European de Vecinătate. Partenerul principal al proiectului RADAR în Republica Moldova este AO Automobil Club din Moldova, iar Partenerul Asociat Strategic - Minsterul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

Pentru a depăși lipsa capacității instituționale, proiectul RADAR vizează identificarea și reducerea riscurilor pe drumuri. Proiectul își propune să consolideze cooperarea transnațională în abordarea riscurilor pe drumurile din zona Dunării pentru a depăși intervențiile dispersate de siguranță rutieră în regiune. Nu în ultimul rând, proiectul RADAR este pregătit să depășească lipsa de know-how profesional în abordarea numărului ridicat de accidente rutiere prin demonstrații practice privind conceptul de siguranță rutieră.

Conferința de lansare a proiectului RADAR a avut loc la Budapesta și a fost găzduită de unul dintre parteneri - KTI, Institutul pentru Științele Transporturilor Nonprofit Ltd., în perioada 25-26 iunie 2018. La întrunire au fost discutate bunele practici existente în îmbunătățirea infrastructurii de siguranță rutieră în zona Dunării și în Europa. Nikola Galović, Rotondo, a prezentat modul în care instruirile din cadrul proiectului vor contribui la creșterea gradului de conștientizare și consolidare a capacităților legate de siguranța infrastructurii rutiere. În cadrul întrunirii au fost inițiate discuții aprofundate cu privire la strategia și planurile de acțiune privind îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere în zona vizată, moderate de Steve Lawson, Institutul European pentru Evaluarea Drumurilor - EuroRAP și Marko Ševrović, Universitatea din Zagreb, Facultatea de Transport și Științe ale Traficului. Dl Ševrović a prezentat, de asemenea, studiile pilot, ce urmează a fi petrecute în cadrul proiectului.

Olivera Djordjević , partenerul principal de la Institutul European de Evaluare a Drumurilor - EuroRAP despre conferința de lansare și începerea proiectului:Acest proiect abordează diferențele nivelurilor desiguranță ale infrastructurii rutiere dintre țările din vestul și estul țărilor Uniunii Europene. Proiectul va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor și a capacităților tuturor părților implicate din regiunea Dunării, de a aborda cu succes siguranța infrastructurii rutiere. Proiectul RADAR va facilita schimbul transnațional de cunoștințe și a celor mai bune practici și va pune la dispoziția guvernelor țărilor participante instrumente disponibile pentru îmbunătățiri, accesibile în limbile naționale. Sunt foarte bucuroasă că Programul Transnațional al Dunării Interreg a recunoscut necesitatea îmbunătățirii siguranței infrastructurii rutiere în zona Dunării și a demonstrat potențialul RADAR în abordarea problemelor relevante.

Conferința de lansare RADAR a demarat procesul de schimb și cooperare inter-regională care abordează provocările comune privind îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere în regiunea Dunării. RADAR se axează pe trei obiective specifice: (1) identificarea și reducerea riscurilor pe șosele, (2) îmbunătățirea cooperării transnaționale în identificarea riscurilor pe drumurile din zona Dunării, (3) demonstrarea soluțiilor privind conceptul de aspect al siguranței rutiere.

Alte trei evenimente publice sunt planificate pe durata proiectului. Echipa de implementare RADAR va anunța în curând data primei Conferințe de siguranță rutieră în zona Dunării. Rezultatele proiectului cuprind Conceptul de instruire în domeniul siguranței rutiere, cursuri de formare, vizite de studiu, Strategia de îmbunătățire a infrastructurii în zona Dunării, Planul de Acțiuni pentru îmbunătățirea infrastructurii în zona Dunării, ateliere Naționale de adoptare a planului de acțiuni, acțiuni pilot privind domeniile tematice pentru siguranța rutieră, baze de date privind acțiunile pilot.

Proiectul SEE SENSoR a demonstrat că în 14 țări din Europa de Sud-Est, cele mai multe dintre care sunt implicate și în RADAR, aproximativ 60-70% din drumurile interurbane sunt clasificate ca având riscuri ridicate sau foarte mari. Acest lucru demonstrează necesitatea urgentă de abordare a performanțelor slabe în materie de siguranță rutieră în regiunea Dunării, unde rata mortalității este, în general, mai mare decât media UE, iar calitatea și siguranța infrastructurii rutiere variază enorm de la o țară la alta. RADAR va ajuta guvernele naționale în regiunea Dunării, în identificarea obstacolelor, reducerea riscurilor și dezvoltarea unei strategii pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la infrastructura rutieră din regiune.

Pentru mai multe informații despre proiectul RADAR, vizitați:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/radar

Contacte:

Olivera Djordjević , Institutul European pentru Evaluarea Drumurilor - EuroRAP

Partener principal

Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, Slovenia

e-mail: olivera.djordjevic@eurorap.org

Virginia Mandalac , Automobil Club din Moldova - ACM

Manager de proiect, Partener de Proiect Moldova

Str. Armenească 33/1, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova

e-mail: virginia.ust@gmail.com

Lista de parteneri in RADAR - Evaluarea riscurilor drumurilor în zona Dunării

 • Institutul European pentru Evaluarea Drumurilor - EuroRAP, Slovenia
 • Asociația de Automobile și Motociclete din Slovenia, Slovenia
 • Universitatea din Zagreb, Facultatea de Transport și Științe ale Traficului, Croația
 • Institutul KTI pentru Științele Transporturilor Nonprofit Ltd, Ungaria
 • General Automotoclub din Cehia, Republica Cehă
 • Asociația bulgară pentru siguranța rutieră, Bulgaria
 • Direcția de siguranță rutieră austriacă, Austria
 • Automobil Club Bosnia și Herțegovina, Bosnia și Herțegovina
 • Rotondo, Serbia
 • Automobil Club din Moldova, Moldova
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii, Republica Moldova
 • Ministerul Infrastructurii, Agenția pentru Infrastructură a Sloveniei, Slovenia
 • Drumuri Croate, o companie cu răspundere limitată pentru gestionarea, construcția și întreținerea drumurilor de stat, Croația
 • National Motorway Company, Ltd., Slovacia
 • Drumurile societății publice ale Federației Bosnia și Herțegovina, Bosnia și Herțegovina
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii, Republica Moldova
 • Observatorul Transporturilor din Europa de Sud-Est, Serbia
 • Direcția de drumuri și autostrăzi din Republica Cehă, Republica Cehă
 • Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 1b - Legături rutiere, feroviare și Aeriene, Slovenia
 • Ministerul Transporturilor și Afacerilor Maritime, Muntenegru
 • Agenția de Infrastructură Rutieră (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria), Bulgaria
 • Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Drumurilor, România