NOUTAȚI

2016-08-30
Studiu privind " Nivelul utilizării centurii de siguranţă și sistemelor de reținere pentru copii în taxiuri" în mun. Chișinău

În perioada iulie - august 2016, Automobil Club din Moldova a realizat un studiu asupra nivelului de utilizare a centurii de siguranţă și a sistemelor de reținere pentru copii în taxiurile din mun. Chișinău.

Scopul studiului a fost de a evalua atitudinea cetăţenilor faţă de necesitatea utilizării centurii de siguranţă pentru bancheta din față și din spate şi a sistemelor de reținere pentru copii în automobilele de taxi, a examina experiența de utilizare a acestor mijloace de transport de către locuitorii Chișinăului și problemele cu care pasagerii se confruntă în timpul călătoriei: şofatul imprudent, lipsa sau starea proastă a centurilor de siguranță și a sistemelor de reţinere pentru copii.

Astfel, a fost chestionat un eşantion aleatoriu de cca 50 de persoane, utilizatori ai rețelelor de socializare.

La întrebarea dacă în calitate de pasager de taxi pe bancheta din față, cuplează centura de siguranță, au răspuns afirmativ 82.98% dintre intervievați. În pofida faptului că nu au fost înregistrate răspunsuri negative, 10.64% dintre respondenți au afirmat că cuplează centura doar uneori. Dintre aceștia, 42.86% au argumentat lucrul dat prin faptul că nu doresc, iar 14,29% pentru că aceasta ar lipsi.

În același timp fiind întrebați dacă în calitate de pasager de taxi pe bancheta din spate, cuplează centura de siguranță, doar 8.51% dintre persoanele intervievate au răspuns afirmativ, în timp ce majoritatea, și anume 61.70% au declarat că niciodată nu cuplează centura pe bancheta din spate, iar 29.79% fac acest lucru doar cîteodată.

Conform sondajului, motivele pentru care respondenţii nu întotdeauna cuplează centura de siguranţă sunt următoarele: 60,47% afirmă că din cauza lipsei sau defecțiunilor acesteia, 11,63% pentru că pur și simplu nu doresc, iar 27.91% aduc alte argumente, de tipul “nu este obligatoriu conform legislatiei” “nu simt necesitatea” sau “din obișnuință”.

La întrebarea “Care serviciu de taxi îl considerați cel mai sigur?” marea majoritate a respondenților și-au exprimat opinia că nivelul de siguranță al taxiurilor nu depinde de serviciul ales, ci de competențele taximetristului și condiția tehnică a vehiculului.

Referitor la sistemele de reținere pentru copii (scaun special, perna de înălțare), cetățenii au fost întrebați dacă în timpul călătoriei cu taxi împreună cu copilul cu vîrsta de pînă la 12 ani, aceștia solicită dispozitivul dat. Doar 41.18% din respondenți au răspuns afirmativ, 26,47% au răspuns negativ, iar 20,59% au afirmat că nu au transportat niciodată copii în vîrstă de pînă la 12 ani. Restul intervievaților au declarat că nu cer pentru că sunt siguri că taxiurile nu sunt dotate cu așa ceva sau că obișnuiesc să poarte, după necesitate, propriul scaun pentru copii.

Fiind chestionați dacă la solicitarea sistemului de reținere (scaun auto) pentru copii în timpul călătoriei cu taxi, le este oferit acest serviciu, marea majoritate a persoanelor, și anume 68.75% au răspuns negativ, de asemenea nu a fost înregistrat nici un răspuns afirmativ. Doar 6,25% din respondenți au declarat că acest serviciu le-a fost oferit de cîteva ori. Printre alte argumente ale respondenților ar fi “Nu am solicitat vreodată”, “Am întrebat si mi-a spus ca nu se permite” etc.

De asemenea, la finalul chestionarului, persoanele au fost rugate să enumere serviciile de taxi din capitală, despre care cunosc că ar oferi sisteme de reținere pentru copii la solicitarea pasagerului. Aproape toți respondenții - 94.12% au răspuns că nu cunosc nici o companie de taxi care ar oferi asemenea servicii, ceea ce denotă stringența și actualitatea problemei date.

Paralel cu sondajul a fost efectuată şi o observare de către Inspectoratul Național de Patrulare, fiind supus cercetării un eşantion de 1000 de taxiuri din mun. Chișinău. Rezultatele observării arată că din totalul unităților de transport care au fost verificate de către angajații INP, doar în 653 de cazuri pasagerii erau cuplați cu centura de siguranță. Din 157 de vehicule care aveau ca pasageri copii, doar în 7 cazuri, acestea erau dotate cu sisteme de reținere speciale.

De asemenea, datele oferite de INP arată că, în primele 7 luni ale anului 2016 s-au produs de 2 ori mai multe accidente cu implicarea transportului urban și interurban (taxi), decît în anul 2015. Astfel dacă anul trecut au fost înregistrate 29 de accidente rutiere, în 2016 numărul acestora s-a ridicat la 69, implicînd 2 decese și peste 32 de cazuri de traumatisme.

Datele colectate în urma sondajului și cercetării INP vor fi utilizate în elaborarea şi organizarea activităţilor de promovare a utilizării centurii şi scaunelor auto pentru copii în unitățile de transport urban și interurban (taxi), în cadrul campaniei sociale „Centura de siguranţă”, realizată de Automobil Club din Moldova.